Reverse


Denna vas är vändbar – ställ den åt det ena eller det andra hållet för att utnyttja ovansidan eller undersidan beroende på sammanhang och vilken växt du vill plantera däri. Två eller fler Reverse tillsammans kan användas som element för att separera utrymmen från varandra.

Höjd: 98 cm

Varumärke: Plust

Prislista EUR