En ny aktör som varit med länge.

Pinjeform skapades egentligen för att ta erfarenheten från svensk möbelmarknad till en ny nivå. Genom att berika vår fina designtradition med
varumärken som inspirerats av andra länders formspråk och uttryck.

Hittills är sortimentet hämtat från Tjeckien och Italien, i båda fall
en med italiensk design som adelsmärke. Givetvis med kvalitet och hantverkskunnande som självklara ingredienser.

Men runt hörnet väntar nya spännande alternativ från södra Europa.

Det är så vi vill ha det. Att sitta still skapar ingen utveckling. Att ha
blicken riktad mot outforskade marknader kan innebära nya influenser och
upplevelser för ditt företag.

Precis som för oss